Hoe werken wij?

PlanningMasters in de praktijk

 

Wij starten een nieuwe relatie met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek gaat het er in de eerste plaats om vast te stellen wie u bent, waar u (financieel gezien) staat en vooral waar u heen wilt. Kortom: wat zijn uw doelstellingen? Daarnaast introduceren  wij onze werkwijze en expertise op het gebied van financiële planning en vermogensopbouw. De nadruk in dit gesprek ligt vooral op kennismaken.

Als we na het kennismakingsgesprek besluiten om met elkaar in zee te gaan, begint het adviestraject. De bedoeling van dit adviestraject is om de kans te vergroten dat u uw doelstellingen realiseert en om u op financieel gebied te ontzorgen.

Er zijn een viertal fases te onderscheiden in het adviestraject:

  1. Inventariseren
  2. Analyseren
  3. Adviseren
  4. Implementeren

Het adviestraject bevat in het eerste jaar een Abonnement (fase 1 en 2) en een VermogensPlan.(fase 3) In de jaren daarna is er een Abonnement en een regelmatige update van uw VermogensPlan.

 

iStock_000012926964Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna volgt een tweede gesprek, waarin de adviezen worden uitgelegd. Na uw akkoord worden de adviezen geïmplementeerd. Onder andere wordt uw beleggingsportefeuille (opnieuw) ingericht. De laatste fase is het onderhoud waarbij wijzigingen in uw doelstellingen, marktomstandigheden en persoonlijke situatie worden meegenomen. Uw portefeuille wordt regelmatig gebalanceerd en eventueel nieuw geld wordt toegevoegd. Meestal is er een jaarlijks gesprek bij u thuis met uitleg en een bespreking van de voortgang en de resultaten.